B.S. Index van de afkondigingen van 24 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000022578 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000027355 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1999 houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Minis type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 1999 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen

document

type document prom. 24/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000000406 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en de kantonhoofdbureaus bij de provincieraadsverkiezingen type document prom. 24/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000000765 bron ministerie van binnenlandse zaken Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming. - Duitse Vertaling type document prom. 24/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000738 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegrad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Haina type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 mei 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegrad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de Hogeschool « Charlemagne » te Luik
^