B.S. Index van de afkondigingen van 25 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 december 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000035853 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse regering van 19 december 1996, met betrekking tot de subsidies van het Vlaamse Gewest voor sociale huisvestingsprojecten
^