B.S. Index van de afkondigingen van 27 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000016207 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat, van de verdeling van de betrekkingen in le type ministerieel besluit prom. 27/07/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000016214 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 27/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het globale aantal extra uren-leraar toegekend aan de scholengemeenschappen secundair onderwijs voor het schooljaar 2000-2001
^