B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000035912 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de planning van de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 28/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000015131 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 28/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000007220 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat als kandidaat-beroepsofficier kan aanvaard worden, beroepsonderofficieren dat als kandidaat-aanvullingsofficier kan aanvaard worden, aanvullingsonderofficieren dat als kandidaat-be
^