B.S. Index van de afkondigingen van 9 augustus 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/08/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000022612 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special
^