B.S. Index van de afkondigingen van 11 augustus 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/08/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000011364 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven

document

type document prom. 11/08/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000016213 bron ministerie van middenstand en landbouw Beslissing van het Hoofd van de Veterinaire Diensten houdende maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest
^