B.S. Index van de afkondigingen van 16 augustus 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000000599 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000000595 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 2000 betreffende de modaliteiten voor de aanvraag en vernietiging van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en int type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000622 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de provinciale volksraadpleging type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000000607 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000598 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de voornoemde wet van 11 april 1994 en de wet van 12 november 1997 type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000000608 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000000620 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen betreffende de gemeentelijke volksraadpleging type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000000593 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000000590 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 april 1999 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000000630 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000000610 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het Algemeen Medisch Dossier type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000597 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging inzonderheid van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenss type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000000586 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000000605 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000000625 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 september 1998 betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 september 1998 betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plan type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000623 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 juni 2000 tot wijziging van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet en artikel 86 van de gemeentekieswet type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000587 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2000 houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000603 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 mei 2000 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, alsook de gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932 type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000627 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot vaststelling van het aantal provincieraadsleden te verkiezen per provincie in functie van de bevolkingscijfers vastgesteld op datum van 1 type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000602 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 februari 2000 tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000609 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 februari 2000 tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000000626 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000000600 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 mei 2000 tot vaststelling per provincie en per gemeente van de bevolkingscijfers op 1 januari 1999 type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000606 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en di type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000000624 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 oktober 1997 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000601 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 februari 2000 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000629 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot intrekking van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularis type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000591 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk III van de wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000014216 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 16/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000014218 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 16/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000014219 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 16/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000014217 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 16/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000014215 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden
^