B.S. Index van de afkondigingen van 17 augustus 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000007223 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit waarbij de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut uit hun mandaat worden ontheven type ministerieel besluit prom. 17/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000007224 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut
^