B.S. Index van de afkondigingen van 20 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/08/2000 pub. 21/06/2013 numac 2013015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 1 april 1999 (2) (3) type wet prom. 20/08/2000 pub. 24/02/2004 numac 2004015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 6 september 1999 (2) (3) type wet prom. 20/08/2000 pub. 24/07/2003 numac 2003015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, en de Regering van de Republiek Albanië inzake de wederzijds bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tirana op 1 februari 1999 (2) (3) type wet prom. 20/08/2000 pub. 20/02/2003 numac 2003015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kaïro op 28 februari 1999 . - Addendum type wet prom. 20/08/2000 pub. 21/01/2003 numac 2002015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kaïro op 28 februari 1999 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022759 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het derde addendum bij de 3e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "ADDENDUM 2000" type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000003553 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de politi type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000015141 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, die de Regering van het Waals Gewest vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000016224 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestand type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000000525 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
^