B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit genomen met toepassing van artikel 11, § 1, zesde lid, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van artikel 23, § 1, vierde lid, van de gemeentekieswet en houdende het verbod voor de p

mededeling

type mededeling prom. 22/08/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000731 bron ministerie van binnenlandse zaken _ Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 Mededeling. - Duitse vertaling
^