B.S. Index van de afkondigingen van 27 augustus 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000000717 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroepen belast met de uitvoering van de politiehervorming
^