B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000000766 bron ministerie van binnenlandse zaken Provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen en rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. - Mededeling voorgeschreven door artikel 5 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen. type wet prom. 29/08/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000000714 bron ministerie van binnenlandse zaken Provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen en rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. - Mededeling voorgeschreven door artikel 5 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 29/08/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de microbiologische criteria voor de productie van gekookte schaal- en weekdieren type ministerieel besluit prom. 29/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000027392 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een type ministerieel besluit prom. 29/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000027391 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 houdende uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het r type ministerieel besluit prom. 29/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000022663 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/08/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000000735 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ZPZ 6 betreffende de voortgangsrapportering van de pilootpolitiezones type omzendbrief prom. 29/08/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000000914 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ZPZ 6 betreffende de voortgangsrapportering van de pilootpolitiezones. - Duitse vertaling

document

type document prom. 29/08/2000 pub. 02/09/2000 numac 2000000713 bron ministerie van binnenlandse zaken Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. - Volgnummers toegekend aan de lijstenverenigingen met vermelding van hun letterwoorden
^