B.S. Index van de afkondigingen van 31 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/08/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en de R.V.A. in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000022669 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften met betrekking tot de visuele controle voor de opsporing van parasieten in vis type ministerieel besluit prom. 31/08/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000009797 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 1999 tot aanwijzing van sommige leden van de evaluatiecommissie ingesteld met toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administrati

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2000 pub. 07/03/2001 numac 2001031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij ambtenaren werden aangesteld voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in de ordonnanties van het Brussels Hoofdstede type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2000 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden en de werkingsregeling van de beroepscommissies en de vormingscommissies in het "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027416 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor de beroepen van kleinhandelaar en groothandelaar in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027408 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voortgezette vorming en de beroepsomscholing in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027413 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van monteur van trekkers en van landbouw- en tuinbouwmachines in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelg type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027414 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van tandtechnicus in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vormingscursussen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027412 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van garagist-hersteller in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027415 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van opticien in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027407 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de pedagogische vervolmaking in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027411 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van monteur van centrale verwarming in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027410 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van installateur-elektricien in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/08/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanpassing van verschillende bepalingen inzake het bevallingsverlof van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en het psycho-medisch-sociaal centrum van de Gemeenschap met betrekking tot type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/08/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanpassing van bepaalde bepalingen van de onderwijswetgeving wat de oprichting van een ambt van leraar oude talen en de wijziging van bepaalde weddeschalen betreft type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/08/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000033103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/08/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000033094 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel
^