B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/09/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000015193 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 19/10/2000 numac 2000000746 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012662 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende voltijdse en halftijdse brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000011421 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000000747 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee wetten van 12 augustus 2000 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000748 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten en van de wet van 16 april type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 01/11/2000 numac 2000000742 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000000740 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 maart 2000 betreffende de formulieren voor aangifte inzake successierechten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000011417 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000012648 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000012656 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijprodukt type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000012626 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van appelwijne type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022710 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure van schorsing en schrapping uit het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de Controledienst voor de Verzekeringen voor wat betreft de verzekering van de arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 24/10/2000 numac 2000002100 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 15/11/2000 numac 2000011414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de Voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 15/11/2000 numac 2000014224 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 5 op de spoorlijn 218 : Tessenderlo-Paal te Tessenderlo machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001015006 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2 en artikelen 7 en 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproduct type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de onder type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000012625 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012633 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van drinkwater type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012624 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012623 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012634 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/01/2001 numac 2000012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaat type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 25/11/2000 numac 2000012649 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werk type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000016260 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000003591 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000730 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 augustus 2000 tot aanvulling van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een g type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot bepaling van het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons en de gemeenten die voor het g type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000734 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 augustus 2000 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een gea type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000728 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000733 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van de prijs tot het verkrijgen van afschriften van de lijst houdende de samenstelling van de stem- en stemopnemingsbur type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van de provincieraden en de gemeenteraden, voor de verkiezi type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000729 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 augustus 2000 tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verki type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000727 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 waarbij de openingsuren van de stembureaus in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zi type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 76 van 18 juli 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van artikel 27, § 4, 2de alinea van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003583 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003581 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 12 augustus 2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003582 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Euronext-hergroepering type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003579 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de Effectenbeurs van Brussel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003580 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot machtiging van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht Euronext om alle aandelen van de Effectenbeursvennootschap van Brussel te houden en tot aanpassing van de samenstelling van de raad van bestuur van deze laatste vennootsc type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000022716 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 137, 157 en 159 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 57 en 59 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000000737 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 augustus 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1998 tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identit type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de textielverzorging type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 10/10/2000 numac 2000012621 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet van 19 juli 1983 op het leerlin type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en het koninklijk besluit van 7 mei 19 type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000016258 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000022708 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000022706 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000000739 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken III en IV van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000743 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staa type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022715 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000014213 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, tweede deel, hoofdstuk 2, tweede uitgave type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000744 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 augustus 2000 tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000720 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-o type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012661 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de houthandel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012660 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen en kopers

erratum

type erratum prom. 17/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000003624 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de Effectenbeurs van Brussel. - Erratum type erratum prom. 17/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000003623 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel. - Erratum type erratum prom. 17/09/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000000982 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet. - Errata
^