B.S. Index van de afkondigingen van 26 september 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000021446 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000012718 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werkn type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012715 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvo type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012716 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000012721 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 ok type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de l type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende radio- en eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000012701 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vastste type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000012719 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000012717 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000000814 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van de Adviesraad van burgemeesters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2000 pub. 19/10/2000 numac 2000011415 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 83 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 26/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000014245 bron ministerie van verkeer en infrastructuur - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden
^