B.S. Index van de afkondigingen van 27 september 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2000 pub. 15/12/2000 numac 2000012727 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot type koninklijk besluit prom. 27/09/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000012705 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1997 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 27/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000012723 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een carensdag in de bakkerijen en artisanale bank type koninklijk besluit prom. 27/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000012726 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1988 betref type koninklijk besluit prom. 27/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000012728 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. 27/09/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000000810 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van het beheerscontract van A.S.T.R.I.D.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2000 pub. 10/10/2000 numac 2000009839 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 27/09/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000016259 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000027445 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de gemeenten van het Waalse Gewest een subsidie genieten voor het bewerkstelligen van acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van de sociale begeleiding van de interpolitiezones type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000027446 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij vijf steden van het Waalse Gewest een subsidie genieten voor het bewerkstelligen van acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van het luik "stadsvernieuwing" van de veiligheids- type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000027447 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Pré des Aulnes" te Meix-devant-Virton type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000027459 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 mei 1995 tot vaststelling van de regels voor de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" en tot benoem type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000027444 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2, en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000027432 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een bijzondere commissaris van de Waalse Regering aangewezen wordt bij het "Institut scientifique de Service public" type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000027430 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1997 houdende het huishoudelijk reglement van het "Institut scientifique de Service public"
^