B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2000 pub. 01/11/2000 numac 2000007290 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de commissie voor de eindexamens in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 1999-2000

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000036251 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2000 pub. 07/02/2001 numac 2001035105 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitspraak over de op 7 december 1999 door het Vlaams Economisch Verbond , Brouwersvliet 5, bus 4, te 2000 Antwerpen, ingediende aanvraag tot wijziging van sommige voorwaarden van titel II van het VLAREM voor bepaal
^