B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000022920 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000003780 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing op de inkomsten van leningen van aandelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000003761 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000014302 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de voorlopige aanwijzing van een voorzitter bij de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Partic type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000014300 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Participaties type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 03/01/2001 numac 2000027591 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking m.b.t. bevers overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 maart 1983 betreffende de bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse gewervelde diersoorten type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011510 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten voorzien door het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele v type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016330 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing en ontslag van controledierenartsen bij de grensinspectieposten

erratum

type erratum prom. 04/12/2000 pub. 14/03/2001 numac 2001022154 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 04/12/2000 pub. 07/04/2001 numac 2001022231 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^