B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000012932 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 46 van 10 juni 1982 betreffende de cumulaties van beroepsactiviteiten in sommige openbare diensten type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001015008 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001011016 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001011015 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000009384 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027073 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 05 van organisatieafdeling 53 en tussen de programma's 01, 03, 04, 05, 06 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/03/2001 numac 2001035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject

protocol

type protocol prom. 13/12/2000 pub. 16/01/2004 numac 2002015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Vergelijk tot wijziging van het aanvullend protocol bij het maritiem akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 maart 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française « Albert J

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001003020 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^