B.S. Index van de afkondigingen van 27 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gem type wet prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type wet prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4°, van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gem

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000001134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 27/12/2000 pub. 02/03/2001 numac 2001000059 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 15 000 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001007029 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt type ministerieel besluit prom. 27/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010128 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten

erratum

type erratum prom. 27/12/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gem type erratum prom. 27/12/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gem type erratum prom. 27/12/2000 pub. 06/04/2001 numac 2001000371 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum
^