B.S. Index van de afkondigingen van 3 januari 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van de geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 26/01/2001 numac 2001022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/01/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Vermelding van de echtscheiding op de identiteitsdocumenten type omzendbrief prom. 03/01/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001000459 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Vermelding van de echtscheiding op de identiteitsdocumenten. - Duitse vertaling
^