B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001014017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijk type koninklijk besluit prom. 09/01/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001014015 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-FIN

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001123 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1998 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de rijkswacht en van de algemene politiesteundienst inzake de gu type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001014007 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 09/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001003040 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België
^