B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001035197 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 februari 1971 tot bepaling van de vorm der beslissingen die met betrekking tot bouw- en verkavelingsvergunningen worden genomen door de gemachtigde ambtenaar, ter uitvoering van artikel
^