B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de zeevisserij type koninklijk besluit prom. 24/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 24/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001016049 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2001 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022070 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 1999 betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen type ministerieel besluit prom. 24/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001000101 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 13 betreffende de assessmentprocedure in het kader van de eerste aanstelling in de betrekkingen van korpschef van de lokale politie type omzendbrief prom. 24/01/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001000396 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 13 betreffende de assessment-procedure in het kader van de eerste aanstelling in de betrekkingen van korpschef van de lokale politie. - Duitse vertaling
^