B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003168 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003169 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/02/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000334 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 april 2000 betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 april 2000 betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 25 juni 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Programmacommissies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 april 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de commissies voor de evaluatiemiddelen

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 06/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021097 bron diensten van de eerste minister Ministerieël besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type document van de diensten van de eerste minister prom. 06/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021096 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1976 over de verkiezing van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 06/02/2001 pub. 22/02/2001 numac 2001003107 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België
^