B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001012068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risi type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de r type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risi type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstellin type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012064 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001012069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijstelling van de nationaliteit voor een personeelslid van de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen B type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijstelling van de nationaliteit voor een personeelslid van de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting van het onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting van het onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 2001 van de overlegde onderzoeksacties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijstelling van de nationaliteit voor een personeelslid van de « Université libre de Bruxelles »
^