B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009223 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, ten einde de rechtspleging voo type wet prom. 12/02/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling type wet prom. 12/02/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999, ter bevordering van de tewerkstelling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/02/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022043 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 12/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001022157 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de geldigheidsduur van het advies inzake doorzichtigheid type koninklijk besluit prom. 12/02/2001 pub. 22/02/2001 numac 2001022105 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 16 van juni 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/02/2001 pub. 22/02/2001 numac 2001022106 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten radiotherapie dat mag uitgebaat worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001011110 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001022099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2001 pub. 13/06/2001 numac 2001029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissie
^