B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000151 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001012082 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001000204 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001022126 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van twee leden van de planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001022163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot ontslag en benoeming van leden van de Technische raad voor implanten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001009176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001011082 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001009097 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand
^