B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000139 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestig type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022155 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001000159 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen betreffende het auteursrecht en de rechtsbescherming van databanken type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000160 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012041 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022125 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende de vaststelling van onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en mi type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000156 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad en van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betref type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2000 houdende verhoging van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001014030 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011094 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001000253 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief nr. PLP 4 betreffende het behoud van het oorspronkelijk statuut Duitse vertaling type omzendbrief prom. 14/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000167 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief nr. PLP 4 betreffende het behoud van het oorspronkelijk statuut

erratum

type erratum prom. 14/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister. - Errata type erratum prom. 14/02/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen. - Errata
^