B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012094 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de verruiming van het recht op loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012101 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de beton type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van toekenning type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012100 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de beton type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van toekenning type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de bevordering van initiatieven ten voordele v type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de bevordering van de vorming in de inrichting type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001003133 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012091 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001012092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001012098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van toekenning type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012097 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012093 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de verruiming van het recht op loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001012096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovere

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit van 16 februari 2001 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium "Laboratorium voor Dierziektenbestrijding" te Drongen type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001035281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1992 betreffende de erkenning en subsidiering van de Nederlandstalige culturele centra

decreet

type decreet prom. 16/02/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de studietoelagen voor het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. 16/02/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001031220 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 01/057 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2001 type arrest prom. 16/02/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001031221 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 01/055 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2000 naar het dienstjaar 2001. - Samenvatting
^