B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022148 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001016050 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/02/2001 pub. 10/03/2001 numac 2001000266 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 14. - Aanduiding van een tweede externe expert in de lokale selectiecommissies voor de eerste aanstelling van een zonechef type omzendbrief prom. 26/02/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000335 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 14. - Aanduiding van een tweede externe expert in de lokale selectiecommissies voor de eerste aanstelling van een zonechef. - Duitse vertaling
^