B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende slachtverbod voor sommige slachtdieren type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001003130 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 maart 2001 tot 3 maart 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001011109 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, geco√∂rdineerd op 1 juli 1999 type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001016059 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren
^