B.S. Index van de afkondigingen van 19 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001014070 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 19/03/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001022236 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001022222 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/03/2001 pub. 24/03/2001 numac 2001014059 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022234 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001014061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011137 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011138 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011136 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 2001 wordt uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022180 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer

decreet

type decreet prom. 19/03/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel op 9 december 1997 tusse type decreet prom. 19/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van : De Overeenkomst tussen de regeringen van respectievelijk het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Denemarken, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Finland, de Republiek Frankrijk, het Koninkrijk

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001000331 bron ministerie van binnenlandse zaken - Ministeriële Omzendbrief PLP 6 betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege type omzendbrief prom. 19/03/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief PLP 6 betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege. - Duitse vertaling
^