B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000403 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type wet prom. 02/04/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001021208 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof type wet prom. 02/04/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001021209 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof type wet prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructure

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de beroepsloopbaanon type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogr type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestel type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de inning en aanwending van de bijdrage voor het Sociaal type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 betreffen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de bekendmaking van de variabele werkroosters van de deeltijdse wer type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van de collectieve type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001012250 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001012235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het protocol van de overeenkomst voor de betonindustrie voor de type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001022927 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Algemene Compensatiekas voor Werknemers » te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van d type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 24 maart 1997 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 26 maart 1 type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001012258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de inning van een bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de invoering van een bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001012225 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het ter beschikking stellen van personeel type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001011172 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwtelling in de maand mei, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001012266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001012263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de oprichting van een geschillencommissie - "tewerkstelling" type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - bijzondere type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001012223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001000406 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001012286 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001012283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector v type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende bestaanszekerheidsvergoedingen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende maatregelen ter bevordering van de werkgeleg type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001021231 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1991 bet type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001022195 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal Fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZPPO, bedoeld in artikel 1, § 7, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001012224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001012222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1988, betreff type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001012227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1988, betreffen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 b type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 en 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de fruitsorteerders type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 en 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001016124 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van toelagen om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boek-houdingen aan te moedigen en de ontwikkeling van bedrijfleidingsgroepen te bev type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds v type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001012274 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van ee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011155 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 88 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001027269 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van de organisatieafdelingen 13 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001003194 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001016121 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemi type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009317 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 02/04/2001 pub. 04/05/2001 numac 2001021234 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. - Erratum
^