B.S. Index van de afkondigingen van 3 april 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001022257 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de afrondingsre type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001007136 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit Nationale Orden. - Bevorderingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der vlasberei type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 03/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001022264 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bijwerking van het bedrag van het forfaitair dagloon bepaald bij artikel 31bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/04/2001 pub. 05/05/2001 numac 2001014077 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministeriële omzendbrief betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap type omzendbrief prom. 03/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001000402 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 16 houdende richtlijnen inzake de bezoldiging van de politieambtenaren type omzendbrief prom. 03/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001000401 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 7 betreffende de proportionele verdeling van de gezagsambten van het operationeel kader in de lokale politie type omzendbrief prom. 03/04/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001000798 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 16 houdende richtlijnen inzake de bezoldiging van de politieambtenaren. - Duitse vertaling
^