B.S. Index van de afkondigingen van 6 april 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001035431 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de registers voor producenten en gebruikers in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 tot uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/04/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001000414 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 17 met betrekking tot de verdere inplaatsstelling van de lokale politie type omzendbrief prom. 06/04/2001 pub. 03/04/2002 numac 2001001215 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 17 met betrekking tot de verdere indeplaatsstelling van de lokale politie Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/04/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij vergunning wordt verleend voor de oprichting en de werking van een private televisie van de Franse Gemeenschap
^