B.S. Index van de afkondigingen van 9 april 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001011162 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 89 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 09/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001011163 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 1 tot erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur en intrekking van erkenning van ondernemingen die deze aktiviteit niet meer uitoefenen type ministerieel besluit prom. 09/04/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001011164 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

arrest

type arrest prom. 09/04/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het sport-, vrijetijds- en toerismecentrum van Worriken, dienst met autonoom beheer
^