B.S. Index van de afkondigingen van 13 april 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001016133 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 13/04/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001027288 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Grotte des Nains »

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/04/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001033042 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de directeur van het mediacentrum, de heer André Sommerlatte
^