B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2001

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035462 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de opschorting van de meertewerkstellingssteun in het kader van de economische expansiewetgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdend type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035812 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de toekenning van een inburgeringssubsidie 2000 aan V.Z.W. Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen, Hoogstraa type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding voor ambtenaren die ontslagen worden type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001035639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van de overeenkomst ter bestrijding van doping, ondertekend in Straatsburg op 16 november 1989 en goedgekeurd bij het decreet van 17 juli 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001035647 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 1995 betreffende de organisatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001035522 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035461 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van centra voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001035534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van het rooilijnplan van de gewestweg N12 in de doortocht van Deurne type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035430 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001035519 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 1998 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van subsidiëring van flexibiliseringsprojecten op het gebied van het zorgaanbod inzake de soci

decreet

type decreet prom. 20/04/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 20/04/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001035554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de mobiliteitsconvenants type decreet prom. 20/04/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001035753 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs type decreet prom. 20/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

bericht

type bericht prom. 20/04/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001000555 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aangaande inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland, Zweden, IJsland en Noorwegen. - Duitse Vertaling type bericht prom. 20/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001000424 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aangaande inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland, Zweden, IJsland en Noorwegen
^