B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 2001

Snelle toegang:

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001002031 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 505. - Vakantiegeld 2001
^