B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001011177 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten voorzien door het koninklijk besluit van 23 januari 2001 houdende het bepalen van nadere regels betr type ministerieel besluit prom. 24/04/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001035521 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen betreffende de aanvragen voor de toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten

protocol

type protocol prom. 24/04/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001014179 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Interministeri√ęle Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie. Protocol tot regeling van de betrokkenheid van de Gewestregeringen bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer e

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap
^