B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 12/09/2002 numac 2001012381 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaa type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001012363 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012360 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de wijziging van de statuten van type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de eerste carensdag type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001012364 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001012367 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001022333 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Medisch Oost-Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001012365 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, in uitvoering van het voorafgaand akkoord van 18 oktober 1995, met betrekk type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001012366 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012378 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 08/09/2001 numac 2001012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001012377 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de bijdrage bestemd voor de vorming en opleiding van de arbeiders door type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001012376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 jun type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001012373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vastlegging, voor 1999, van de modaliteiten van financierin type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001012372 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 sep type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012380 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012384 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexc type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaa type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001011206 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001012357 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vast type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - werkgelege type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012332 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocol akkoord van 24 juni 1999, - toekenni type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemi type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012314 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - betaling v type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012321 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vaststelling voor 2000 van de modaliteiten van fi type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 augustus 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de lonen van alle werknemers die, geheel of gedeeltelijk, zijn a type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de vervaardiging van kabelbundels voor de auto-industrie en de assemblage van kokers voor klimaatregeling voor wagens van spoorwegen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor ketel-, plooi- en snijconstructies en voor vervaardiging van kleine gebinten, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrisc type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001012354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende deeltijds werken type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012313 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende permanente vorming type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001012308 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999 gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen e type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001012337 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001012307 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de bevordering van de vorming en opleiding van risicogroepen i type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende werkkledij type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001012339 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende het deeltijds werken type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001012341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, houdende gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001012336 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Wa type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001012320 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001012319 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte uitk type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001012324 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999 betr type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen
^