B.S. Index van de afkondigingen van 2 mei 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die stalen buizen vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Flémalle, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001002029 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016176 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016220 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van zaaizaad van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001012315 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loo type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de ver-plaatsingskosten van d type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035682 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/05/2001 pub. 23/05/2001 numac 2001000450 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 30 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties type omzendbrief prom. 02/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001000699 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 30 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 02/05/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001016391 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen. - Errata
^