B.S. Index van de afkondigingen van 7 mei 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001009404 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de uniforme standaarden waaraan de adviezen die betrekking hebben op de bekwaamheid en de geschiktheid van de kandidaten voor de benoeming tot kandidaat-notaris en notaris titularis moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 07/05/2001 pub. 19/05/2001 numac 2001009391 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere gerechten type koninklijk besluit prom. 07/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016169 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 10 van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt type koninklijk besluit prom. 07/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016168 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 5bis van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2001 pub. 10/07/2002 numac 2002029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2000-2001 van de lestijdendotaties en aanpassingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Fra
^