B.S. Index van de afkondigingen van 21 mei 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001011247 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003238 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003237 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003239 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003261 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V.

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/05/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001027407 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief. - Overheidsopdrachten - Kwalitatieve selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/05/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 21/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022419 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^