B.S. Index van de afkondigingen van 31 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen type wet prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012509 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de arbeidsduur en de verdeling van de we type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001012511 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding van de brugpensio type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001012497 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001012508 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende toeslagen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001012489 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001012502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende een forfaitaire A.R.A.B.-vergoeding type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van goederenvervoer t type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiens type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012479 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na onstlag voor de werklieden van de bewakingsd type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende het gebruik van het loonboek type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001012430 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van goederenvervoer type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001012470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van openbare en speci type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001012516 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 19 type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012517 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de arbeidsduurvermindering voor de sector pakhuizen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001000527 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en van reglementaire be type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 12/09/2001 numac 2001012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vorm type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012513 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1998, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000531 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de modaliteiten van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse E aangaande de kansspelen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001012537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2001 tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012512 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012522 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012500 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen v type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012493 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggings-termijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001007160 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1994 houdende het statuut van de morele consulenten bij de Krijgsmacht die tot de niet-confessionele Gemeenschap van België behoren type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001012507 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001014107 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, wat het windsurfen betreft type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001022374 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001009492 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling alsook tot type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaal-fabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001012524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het filmbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001012526 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001012525 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité van het spektakel type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001003285 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank, jaartal 2000, ter gelegenheid van de herdenking van de 500e verjaardag van de geboorte van Keizer Karel type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001009479 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001012485 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012492 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de invoering van het sectoraal brugpensioen vanaf de leeftijd van type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001012469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001012453 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001012467 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1991 h type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de instelling van het halftijds type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001012480 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar i type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001012483 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van convention type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventionee type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001012518 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009499 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tarief der kerkdiensten van de katholieke eredienst, ingesteld bij beschikking onder de levenden of bij testamentsbeschikking type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012486 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001003286 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van muntstukken in goud van 5 000 frank en in zilver van 500 frank, jaartal 2000, ter gelegenheid van de herdenking van de 500e verjaardag van de geboorte van Keizer Karel type ministerieel besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001003249 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 juni 2001 tot 3 juni 2003 bevestigt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001027329 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001027356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens

decreet

type decreet prom. 31/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001027312 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode van 29 oktober 1998 wat betreft de gezondheidsonderzoeken type decreet prom. 31/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001027313 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 1999 tot vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2001-2002 van de artikelen 21bis en 21ter van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor

erratum

type erratum prom. 31/05/2001 pub. 12/09/2001 numac 2001009737 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen. - Errata

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 31/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001031274 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/126 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 1996 betreffende de toepassing van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning en
^