B.S. Index van de afkondigingen van 5 juni 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003283 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 » type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001014127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden

document

type document prom. 05/06/2001 pub. 15/12/2006 numac 2006003515 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van de invordering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het Franse Gemeenschapsonderwijs en het niet-confessionee
^