B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001011250 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 06/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001022379 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 06/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001035757 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 06/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011251 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 91 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001000570 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief - Vakantiegeld verschuldigd voor het jaar 2001 type omzendbrief prom. 06/06/2001 pub. 07/11/2001 numac 2001000822 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot verduidelijking van de toepassing van verschillende omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001000568 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot verduidelijking van de toepassing van verschillende omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvergunning en arbeidskaart voor buitenlandse werknemers
^