B.S. Index van de afkondigingen van 7 juni 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001016200 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2001 pub. 14/05/2003 numac 2003031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de onteigeningen verbonden met het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis goedkeurend type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2001 pub. 09/04/2003 numac 2003031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de onteigeningen verbonden met het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis goedkeurend type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2001 pub. 20/07/2002 numac 2002031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning in 2001 van een dotatie aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van de lichte renovatie van de sociale huisvesting

decreet

type decreet prom. 07/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de sociale voordelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de omvang van de onderwijsactiviteiten vermeld bij de artikelen 4 tot 12 van het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regente type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2001 - 2002

erratum

type erratum prom. 07/06/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzer type erratum prom. 07/06/2001 pub. 12/09/2001 numac 2001029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de sociale voordelen. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de Minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan
^