B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001016207 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten
^